Regler (från svensk armsport)

De tävlandes axlar skall vara parallella med bordets långsida innan matchen startas. Axlarna får vinklas uppåt eller nedåt. De tävlandes axlar får ej vara på mindre avstånd från underarmen, hakan eller handen, än en knytnäves bredd. Alla matcher startas med "ready…Go". En kadens (=taktfast vilopunkt) skall äga rum. Vid vinst skall domaren säga "stop" samt resa vinnarens hand.

Det är tillåtet att använda pall under förutsättning att bälteslinjen går under bordskanten. Den tävlande ansvarar själv för att placera ut och sedan tillbaka pallen på sin plats.

För att vinna måste någon del av motståndarens fingrar, handled eller underarm nudda nedslagskudden, alternativt vara i samma höjd som nedslagskudden. Det är ej tillåtet att vid något tillfälle nudda din hand med någon del av din egen kropp.

Om den tävlandes hand nuddar sin kropp och denne gynnas fördelaktigt av detta, kommer en foul att tilldömas, samt omstart.

Om den tävlandes hand nuddar sin kropp och motståndarens attack stoppas, kommer en foul att tilldömas, samt omstart.

En andra foul innebär förlust.Om en tävlande medvetet och med flit öppnar sin hand för att få en slip och/eller då får en slip, tilldöms en foul, samt omstart.

Om grepp kommer isär, skall remmar knyta ihop händerna. Någon av axlarna får inte passera mittlinjen.Om den tävlande hamnar i ett läge där dennes arm kan fara illa, ska domaren stoppa matchen och tilldela denne en foul.När en match måste brytas en andra gång på grund av farligt läge, tilldöms mot-ståndaren segern. Vid start måste åtminstone en fot nudda golvet, men efter startsignalen är det tillåtet att lyfta båda fötterna, dock inte samtidigt.

Det är tillåtet att ha bara ett finger runt handtaget innan startsignalen.Domaren måste kunna se båda tumknogarna, om inte båda tävlandena kommer överens om annat.

Tjuvstart innebär en foul.

Den tävlande måste med den andra handen ha kontakt med sitt handtag för att en vinst ska räknas. Det är tillåtet att föra sin armbåge på kudden. Men om den tävlandes armbåge kommer utanför armbågskudden och vinner fördel därav, skall en foul tilldelas, samt omstart.Om den tävlandes armbåge kommer utanför kudden, men inte vinner någon fördel av det och den snabbt kommer på plats igen, skall domaren ge en muntlig tillsägelse.Om armbågen ej är på kudden vid vinst, skall en foul tilldömas, samt omstart. Om armbågen åker utanför en andra gång, skall en foul tilldömas samt att domaren har möjlighet att kalla till en extra omstart.Regeln om lika baktryck innan start följer linjen om minst motståndbestämmer. Båda tävlanden måste vara överens om baktrycket innan startsignalen. Sluta inte matchen förrän domaren tar på tävlingshänderna eller signalerar "stop".

De tävlande skall alltid uppföra sig i stil som goda sportsmän medan de är på tävling.Domaren har alltid möjlighet att ge disciplinära fouls till tävlanden som uppför sig dåligt, osportsligt eller för sig skyldig till missfirmelse mot motståndare, ledare eller funktionärer.

Om de tävlande inte lyckas fatta grepp inom en minut skall domarens grepp till-dömas. Om någon därefter rör på sig tilldöms denne en foul.

Den tävlande armen inklusive handen, skall vara helt bar, ren och väl synlig från överarmens mitt. Innan start skall handlederna vara raka, handgreppet ovan bordets mittpunkt samt greppet ej högre upp på motståndarens hand än till mitten av pekfingretsnedersta knogled.

All grepptagning sker med armbågen på kudden. De tävlande skall hela tiden ha ögonkontakt med sin egen hand under matchens gång. Om så ej sker skall domaren ge en muntlig tillsägelse, därefter en foul om tillsägelsen blir resultatlös.

Att försöka eller att skjuta motståndarens armbåge utanför kudden resulterar i en foul.

All tävling sker idrottsklädd i enlighet med av SAF antagna RF stadgar, i klubbens officiella matchdräkt och färger.

Överträdelse av RF:s reglemente gällande bruk av otillåtna preparat och alkohol kommer att bedömas med RF:s bestraffningsregler, vilket innebär olika former av avstängning.

Den enskilde ansvarar själv för eventuella skador.