Styrelsen 2009


Ordförande: Erika Holmström (Vald för 1 år))
Kassör: Pirjo Laituri (Vald för 2 år)
Sekreterare: Madelen Ögren (Vald 2 år)
Ledamöter: Jesper Persson, Jenni Jonasson, Sigrid Lindahl, Veronica Holmström
Suppleanter: Frida Öqvist, Marja Sidén, Markus Wilhelmsson, Anton Sandgren
Valberedning: Monika Ögren
Revisor: Eva Dahlberg